Meer flexibiliteit voor werkgever met betrekking tot werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt

Voor werkgevers gelden er sinds 1 juli 2015 voor AOW-gerechtigde werknemers al nieuwe regels (lees hier de regels), maar vanaf 1 januari 2016 wordt het nog aantrekkelijker om werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt in dienst te nemen of te houden.

Per 1 januari 2016 wordt het volgende gewijzigd:

  • De opzegtermijn bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde werknemer wordt beperkt tot één maand. Voor de overige werknemers geldt in beginsel een opzegtermijn van één tot vier maanden, afhankelijk van de duur van het dienstverband;
  • Bij ziekte van de AOW gerechtigde geldt een loondoorbetalingsplicht voor de werkgever van maximaal dertien weken in plaats van maximaal twee jaar;
  • Er gelden minder re-integratieverplichtingen voor de werkgever bij ziekte van de doorwerkende AOW-gerechtigde werknemer;
    Het aantal te sluiten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een AOW-gerechtigde werknemer kan bij cao worden verruimd. Bij cao kan worden bepaald dat na maximaal zes contracten of na maximaal 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat;
  • Je bent als werkgever niet verplicht om in te gaan op een verzoek van de AOW-gerechtigde werknemer voor uitbreiding (of vermindering) van zijn/haar aantal te werken uren.

Door deze wijzigingen kun je als werkgever langer gebruik maken van de kennis en ervaring van deze AOW-gerechtigde werknemers, zonder al te veel financiële risico’s te lopen.

Tip: Wil je zo flexibel mogelijk gebruik maken van de diensten van een AOW-gerechtigde werknemer, welke reeds bij jou in dienst is vóór de AOW-gerechtigde leeftijd, zorg er dan voor dat in de arbeidsovereenkomst geen artikel (meer) is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij de AOW-gerechtigde leeftijd! De arbeidsovereenkomst kun je vervolgens zonder tussenkomst van het UWV, de kantonrechter of de werknemer beëindigen door het simpelweg opzeggen van de arbeidsovereenkomst per brief met in achtneming van een opzegtermijn van (vanaf 1 januari 2016) één maand.

Let op: Onder het oude recht was het juist verstandig om zo een artikel op te nemen, waardoor deze bepaling in veel arbeidsovereenkomsten is opgenomen!

Advies: Is in de arbeidsovereenkomst een artikel opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, kom dan alsnog vóór de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt schriftelijk met jouw werknemer overeen dat dit artikel komt te vervallen. Dat kan door het sluiten van een allonge op de arbeidsovereenkomst.

Wanneer je dat wenst kunnen de juristen van JAN© jou hierbij helpen. Wij stellen een allonge voor het vervallen van de bepaling van de AOW-gerechtigde leeftijd voor jou op voor een bedrag van    € 150,– exclusief BTW per werknemer. Wij hebben dan wel een kopie van de huidige arbeidsovereenkomst van jou nodig.

Neem voor vragen contact op met Marith Huijsman via MarithHuijsman@JAN.nl of bel 0882202437.